Det här är Adekvat Försäkring


Vi är ett försäkringsförmedlarföretag beläget i Växjö, mitt i Småland. Just det småländska perspektivet är viktigt för oss och används som en ledstjärna när vi med enkla medel och resurser skapar innovativa, kostnadseffektiva och heltäckande försäkringslösningar för företag, industrier och organisationer/branschförbund. Som utmanare i en konservativ bransch är vi också passionerade i det vi gör – ingen utmaning är för svår, vi anstränger oss bara lite hårdare. Troligen är detta en av anledningen till våra framgångar och att vi fått utmärkelsen ”Årets försäkringsförmedlarbolag sak” i den årliga branschgalan ”Insurance awards” 2016.

Att vinna ditt förtroende

Som en oberoende aktör på försäkringsmarknaden agerar vi endast på uppdrag av våra kunder. Vi tar aldrig ett uppdrag för givet eftersom förtroende är något som ska förtjänas. Med vårt starka engagemang och vår kunskap bidrar vi till att våra uppdragsgivares verksamhet fungerar så störningsfritt som möjligt. Vi vet också att företagare exponeras mot allt fler risker och därför gör vi alltid en grundlig riskanalys och utformar det försäkringsskydd som passar bäst efter varje given situation – och till lägsta möjliga kostnad. Vår styrka är vårt oberoende på marknaden och våra tre kundlöften:
 
  • Trygghet varje dag
  • Engagerade i dig
  • Personlig service

Värderingsstyrd verksamhet 

På Adekvat Försäkring lägger vi stor vikt vid våra värderingar. De utgör grunden för vår företagskultur och vi gör vårt bästa för att efterleva dem i allt vi gör. Med följande ord vill vi beskriva oss och vårt företags sätt att driva vår verksamhet:
 
  • Ödmjuka
  • Personliga
  • Tillmötesgående
  • Kreativa
  • Professionella