transportförsäkring
 

Transportförsäkring


Ett företags varuflöden exponeras för många risker samtidigt som kraven ökar på att varor och produkter skall komma fram hela och i tid. 

Klimatförändringar innebär ökad risk för stormar och orkaner. Pirater som kapar både fartyg och last, stölder av lastbilar och trailers där både fordon och last representerar ansenliga värden försvinner allt oftare, även i Sverige och Norden.

Många försäkrar inte sina varuflöden i tron att köparen eller säljaren står risken för godset. Riskfaktorer som gemensamt haveri eller att säljaren/köparen missar att teckna försäkring trots att de enligt incoterms har försäkringsansvaret är tyvärr allt för många som upptäcker för sent och som kan bli en dyrköpt erfarenhet.  

Med hjälp av vår riskanalys tar vi fram anpassade försäkringslösningar för din transport, oavsett om dina varuflöden är inhemska eller internationella. 

Vill du teckna transportförsäkring eller veta mer?

Kontaktpersoner

Fredrik Ottosson
Telefon:(+46) 470–70 40 50
E-post: fredrik.ottosson@adekvatforakring.se