Öka Medlemsnyttan i din organisation/branschförbund


Starka medlemsförmåner är viktiga för ett värdefullt medlemskap. Medlemsnytta, värdegrund och enkel hantering är nyckelord i vårt samarbete med våra organisations-/branschförbundskunder.

Samlad köpkraft

Som ett led i att skapa mervärden och medlemsnytta erbjuder vi förmånskonceptet PLUS som, förutom attraktiva priser, sparar tid åt användaren vid inköp inom många branscher och inköpsområden. Ju mer kunder vi ansluter desto starkare blir konceptet och desto bättre förmåner kan vi erbjuda.

PLUS-koncept finns i tre nivåer

Vi har valt att samverka med en av marknadens absolut starkaste aktörer (Visma Advantage) inom förmåner och rabatter för att garantera våra kunder de absolut bästa villkoren. PLUS ansvarar för marknadsföring, information, upphandlar, administrerar och supportar inköpsportalen. Tack vare den stora inköpsvolymen är det få som kan matcha vad PLUS erbjuder. PLUS-konceptet finns i tre olika nivåer för medlemsorganisationer och företag:
 
  • PLUS Start – kan enbart erbjudas kollektivt för alla i organisationen, innefattar de 7 mest använda förmånsavtalen.
  • PLUS Bas - innefattar ca 20 förmånsavtal i inköpsportalen
  • PLUS Exclusive - erbjuder vårt fulla kampanjutbud med fler än 55 förmånsavtal

Vad kostar det att ansluta sig till PLUS?

Med tanke på att de medlemmar och anställda i medlemsföretaget kan spara pengar inom så många områden vågar vi bestämt påstå att besparingarna bekostar anslutningskostnaden på väldigt kort tid. Hur mycket varje medlem/företag sparar är naturligtvis beroende på hur mycket de använder sig av PLUS, men många gånger räcker det med vårt förmånliga drivmedelsavtal för att räkna hem anslutningskostnaden.

Vi erbjuder PLUS både till våra försäkringskunder, men även som en ”stand alone” produkt.

Vi erbjuder PLUS antingen kollektivt eller individuellt. Vid en kollektiv anslutning tar förbundet/organisationen beslut om att PLUS erbjuds till alla dess medlemsföretag. Vid en individuell anslutningsmodell är det upp till respektive medlemsföretag att ta beslut om anslutning till PLUS. 

Fler fördelar

PLUS-portalen med alla dess erbjudanden nås på ett smidigt sätt från en enda inloggning. Vid behov får du hjälp att komma igång snabbt och väl inloggad får du genast en överblick av aktuella erbjudanden. Kort sagt är PLUS det ledande konceptet på marknaden. Välkommen att kontakta oss så berättar vi gärna mer om vårt branschunika och värdeskapande koncept.

Testa PLUS-demo

Här kan du klicka dig runt i inköpsportalen, välkommen!

Skriv in användernamnet "demo@demo.com och lösenordet ”demo123”. Välj sedan vilken profil du vill logga in på, Plus- Start, Bas eller Exclusive.

Se även vår samarbetspartners video om inköpsportalen.

Klicka på nedan video för att se hur det fungerar.