Åsa Egonson | Försäkringsförmedlare


Mobilnummer: +46 (0)70-693 98 29
asa.egonson@sakra.se

 

 

Alexander Forsberg | Försäkringsförmedlare

Telefon: 077-022 08 22
           alexander.forsberg@sakra.se

 

 

 

Kristina Gahnsby | Försäkringsförmedlare


Mobilnummer: +46 (0)701-771 771
kristina.gahnsby@sakra.se

 

 

Viktor Hallrup | Försäkringsförmedlare
Marknad och Försäljning

Telefonnummer: +46 (0)470-70 40 54
Mobilnummer: +46 (0)70-555 77 75
viktor.hallrup@sakra.se 

Fredrik Ottosson | Försäkringsförmedlare

Telefonummer: +46 (0)470-70 40 51
Mobilnummer: +46 (0)70-300 98 29
fredrik.ottosson@sakra.se

 

   Adam Tuvesson | Administratör

                Telefonummer: +46 (0)470-70 40 56
         adam.tuveson@sakra.se