En del organisationer väljer att låta oss lösa administrativa
frågor såsom medlemsregister och medlemsavgifter.


Vi har färdiga system som i de flesta fall kan avlasta Er administration. Vi gör detta som en service för de organisationer som vi samverkar med inom andra områden till ett självkostnadspris.

Medlemsadminstration

Vi kan sänka kostnader genom att ta över rutiner för administrativa system och tjänster, likaså produktion och distribution av material till medlemmarna.

Medlemsregister

Till mindre och medelstora organisationer erbjuder vi ett webbaserat medlemsregister. Genom systemet (AGA), Adekvat Group Administration får organisationen ett flexibelt och användarvänligt verktyg för att administrera medlemsfrågor. Systemet erbjuder också möjlighet till interaktioner med ekonomisystem eller outsourcing av fakturaservicetjänster.

Medlemsrutiner

Behövs en partner för rutinmässig kommunikation eller enskilda insatser mot medlarna finns vi till hands. Vi kan även åta oss medlemsvård som exempelvis statiska undersökningar.

Fakturaservice

Fakturaservice för organisationer innebärande att vi fakturerar bland annat medlems- och serviceavgifter. Vi har lång erfarenhet av fakturaservicetjänster och samfakturering av olika produkter och tjänster. Naturligtvis har vi också stöd för att ge organisationen rapporter och redovisningsunderlag i olika format. Vår fakturaservice erbjuds till konkurrenskraftigt pris då vi har infrastruktur och synergier genom samfakturering av övrigt tjänste- och produktutbud.