Liv & Pension

 

Optimal Advice

Optimal Advice är en fristående pensions- och försäkringsrådgivare som förmedlar försäkringar. Vi erbjuder rådgivning angående avtalskonstruktioner, policyarbete och försäkringsupphandling. Utöver detta kan vi bistå dig med administrativa tjänster och systemresurser som underlättar hanteringen av pensioner och försäkringar. Vi erbjuder också individuell rådgivning till dina medarbetare.

Som försäkringsförmedlare har vi valt att basera vår rådgivning och våra tjänster på analys av ett begränsat antal alternativ. I praktiken innebär detta att vi analyserar och jämför de 10 största och mest frekvent förekommande försäkringsbolagen i Sverige. 

Vi har inga egna försäkringsprodukter, fond- eller investeringslösningar. Utan hänsyn till produkt- och leverantörsintressen tar vi fram de bästa och mest effektiva produkterna och tjänsterna för just dig och din situation. Vi tycker att detta gör oss till ett starkare alternativ än enskilda försäkringsbolag, banker eller andra aktörer med egna produkter. Nyttan för dig är att du verkligen kan få det bästa från varje givet område. Många försäkringsbolag är bra på mycket – men inget är bäst på allt.

Optimal Advice har förädlat förmedlarrollen ytterligare genom att erbjuda tydliga och transparenta samarbetsformer för våra kunder samt även erbjuda specialistkunskap inom alla delar av strategisk HR, bl.a. grupp- och ledarskapsutveckling, rekrytering och executive search, föreläsningar, coachning och workshops. 
Vi har helt enkelt tjänster anpassade för att göra allting så bra och enkelt som möjligt för våra kundföretag och deras viktigaste resurs – personalen.

 

Måns Jadenbrink, VD Optimal Advice AB
Telefon 040-6858405
E-post: mans.jadenbrink@optimaladvice.se
Hemsida: www.optimaladvice.se