Motorfordonsförsäkring


Vi erbjuder försäkringslösningar för fordonsflottor bestående av såväl personbilar som övrig yrkestrafik. Primärt erbjuder vi våra kunder anslutning till vår samupphandlade motorfordonspool, (länk till ”Fakta, tillsyn & juridik”, Försäkringspooler) men vi kan också erbjuda skräddarsydda försäkringslösningar för stora fordonsflottor, flytande försäkring, vagnskadegarantier etc.


Yrkestrafik

Försäkringsprogram för lastbils- och taxiåkerier, bussbolag, anläggningsföretag etc.

Fordonsuthyrning

Försäkringsprogram för hyrbilsföretags vagnparker samt försäkringserbjudande till hyrbilskunder.

Finansbolag

Försäkringsprogram och anpassade försäkringserbjudanden för finansbolags kunder.

Koncerner och företag

Försäkringsprogram för enskilda större koncerner samt nationella och internationella företags fordonsflottor.

 

Vill du teckna motorfordonsförsäkring eller veta mer?

Kontaktpersoner

Åsa Egonson 
Telefon: (+46) 470 – 70 40 50
E-post: asa.egonson@adekvatforsakring.se

Fredrik Ottosson
Telefon: (+46) 70 - 300 98 29
E-post: fredrik.ottosson@adekvatforsakring.se