Övriga tjänster


Förutom att vi erbjuder försäkringsförmedling har vi ett antal tilläggstjänster som kan skapa ett mervärde för dig som kund hos oss.
Syftet är att underlätta och stötta dig och ditt företag i olika situationer och sammanhang i din vardag.

Riskhantering

Här arbetar vi med att identifiera, förebygga och begränsa risker i din verksamhet. 

PLUS/förmånskoncept

Förmåner och rabatter för att garantera dig de absolut bästa villkoren.

Organisationsstöd

Hantering av administrativa frågor såsom medlemsregister och medlemsfakturering.