Försäkring


Adekvat Försäkring är ett försäkringsförmedlarföretag som erbjuder anpassade försäkringslösningar till företag, industrier och medlemsorganisationer inom alla typer av områden med såväl nationell som internationell verksamhet. Vi är experter på sådana lösningar som försäkringsbranschen benämner som högriskverksamheter, exempelvis sågverk, träindustrier, aviation, HVB-hem, asylboenden mm. 

Ett unikt koncept för medlemsorganisationer (branschförbund, företagskedjor mm) är en annan av våra profilprodukter. Lösningen förbättrar de anslutna medlemmarnas skydd och villkor och genom detta ökas den upplevda medlemsnyttan och lojaliteten till sin  medlemsorganisation.
 

Nytt redigerbart fält