Cyberförsäkring

Hur utsatt är du och ditt företag för cyberrisker?  Den snabba utvecklingen inom IT innebär helt  nya riskexponeringar som inte omfattas av traditionella egendoms- och ansvarsförsäkringar. 
 

"Företag drabbas i allt större omfattning av intrång, informationsstöld och sabotage från hackare. Affärsavbrott och cyberbrott rankas som de största hoten mot företag under 2018 och framåt. Det uppger 1 911 riskexperter från 80 länder i Allianz Risk Barometer 2018. 

Cyberincidenter orsakar den största rädslan för affärsavbrott, enligt undersökningen, vilket är första gången. Affärsavbrott är också huvudorsaken till ekonomiska förluster för företag efter cyberincidenter, som ökar på grund av hackerattacker, genom bland annat ransomware, men mer ofta genom tekniska fel och fel orsakade av anställda.

Cyberincidenter uppgavs vara den näst viktigaste affärsrisken. 40 procent svarade att den var viktigast för sin verksamhet. För fem år sedan var cyberrisk rankat på plats 15 i undersökningen. "

Källa, nyhetsbrevet Risk & Försäkring 180122


Vi erbjuder verktyg för att kartlägga era cyberrisker samt försäkringslösningar som ger ett finansiellt skydd för egna kostnader och skadeståndskrav på grund av hackerattacker, virusangrepp samt anställdas misstag och/eller sabotage.

Vill du teckna försäkring eller veta mer?

Kontaktpersoner

Viktor Hallrup
Telefon:(+46) 470–70 40 54
E-post: vh@adekvatforsakring.se