Fakta, tillsyn och juridik

Juridisk person

Adekvat Försäkring AB
Organisationsnummer: 556621-1446
Adress: Storgatan 26, 352 31 Växjö
Bankgiro: 640 - 4800

Beståndsfördelning

Nedan finner du en sammanfattning av hur vår totala kundportfölj är allokerad per försäkringsbolag.
Beståndsfördelning uppdateras en gång om året i början av januari.

 

Försäkringspooler

För att skapa synergier och storköpsfördelar inom vår kundportfölj har vi valt att göra en ”samupphandling” inom några olika utvalda försäkringsområden. Dessa försäkringspooler har en samordnad gemensam förfallodag och vi upphandlar hela den aktuella försäkringspoolen med en treårsintervall. Fördelarna med dessa försäkringspooler blir att försäkringsgivarnas aptit och intresse ökar med volymen och därmed får vi bättre omfattning, pris och villkor. För närvarande har vi följande försäkringspooler aktiva.

VD & Styrelseansvarsförsäkring

Försäkringsgivare: WR Berkley
Nästa upphandling: 2023-11-01

Tjänstereseförsäkring

Försäkringsgivare: ERV/Europeiska
Nästa upphandling: 2023-11-01

Motorfordonsförsäkring

Försäkringsgivare: Protector
Nästa upphandling: 2023-03-01

Registrering & tillsyn

Vår verksamhet är registrerat hos Bolagsverket för förmedling av skadeförsäkring. För kontroll av registrering, kontakta Bolagsverket.

Bolagsverket

Adress: 851 81 Sundsvall
Telefon: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
Webbplats: www.bolagsverket.se

Vår verksamhet står dessutom under tillsyn av Finansinspektionen (FI), den myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. För kontroll av tillstånd, kontakta Finansinspektionen.

Finansinspektionen

Adress: Box 7821, 103 97 Stockholm
Telefon: 08-787 80 00 Fax: 08-24 13 35
E-post: finansinspektionen@fi.se
Webbplats: www.fi.se

Klagomål

Om du av någon anledning inte är nöjd med en tjänst som vi tillhandahållit måste du höra av dig så snart som möjligt. Har du klagomål bör du först och främst vända dig till den medarbetare hos oss som du haft kontakt med angående det ärende som reklamationen gäller. Skulle du fortfarande vara missnöjd efter detta kan du gå vidare genom att skriftligen kontakta vår klagomålsansvarige.
Klagomålsansvarig är Pontus André. 

Hit skickar du ditt ärende:

Säkra AB

Att: Pontus André
Adress: Box 5775, 114 87 Stockholm
E-post: klagomal@sakra.se

Allmänna  leveransvillkor och leveransbestämmelser

I våra allmänna leveransvillkor regleras vilka åtaganden och skyldigheter som åligger oss och kunden i ett ingånget uppdragsavtal. Vi har ett generellt övergripande leveransvillkor men även specifika leveransbestämmelser för enskilda gruppförsäkringslösningar eller poolförsäkringslösningar. Dessa leveransbestämmelser finner ni på respektive organisations medlemssidor alternativt under produktspecifika försäkringar här på hemsidan.

Här finner du våra allmänna leveransvillkor

IDD - stärker kundskyddet

Den 1 oktober 2018 trädde IDD, Insurance Distribution Directive, även kallad Lagen om Försäkringsdistribution, i kraft. Regelverket reglerar all distribution av försäkring och omfattar alla aktörer som säljer och ger råd om försäkringar.

Huvudsyftet med den nya lagen är att stärka kundskyddet genom större trygghet och tydlighet gentemot kunden men även för att öka möjligheterna till gränsöverskridande distribution länder emellan.

Kunden i fokus

Som förmedlare av försäkringar verkar vi för god försäkringsdistributionssed. Att med omsorg tillvarata kundens intressen, att agera hederligt, rättvist och professionellt samt att anpassa rådgivningen efter kundens behov.

I alla våra kundmöten behöver vi ta reda på kundens krav och behov. Med anledning av IDD kommer vi att behöva ställa fler frågor till dig som kund än tidigare. Detta för att säkerställa att vi möter dina behov med rätt erbjudande och tjänster.

Ökade krav på våra försäkringsförmedlare

Våra försäkringsförmedlare som ger råd till dig som kund får i samband med IDD utökad kompetensutveckling då regelverket ställer krav på minst 15 timmar årlig yrkesutveckling samt ett årligt kunskapstest.

Behandling av personuppgifter

Vi värnar om din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi ser till att dina personuppgifter är skyddade hos oss och att behandlingen lever upp till kraven i Dataskyddsförordningen GDPR.

Ta gärna del av vår integritetspolicy

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.