Globalt nätverk


Adekvat Försäkring är medlemmar i Unison Steadfast vilket ger oss möjlighet att följa med och arrangera försäkringsprogram över nationsgränserna för våra kunder med internationell verksamhet.

www.unisonsteadfast.com