Gruppförsäkring & Försäkring organisationer

Är du medlem i någon organisation och redan kund till oss?

Som medlem i någon av de organisationer som finns i rullistan ("MEDLEMSSIDOR" ) längst upp till höger på hemsidan erbjuds ni anpassade försäkringslösningar. Klicka på den organisation du tillhör och läs mer om vilka försäkringar som erbjuds dig som medlem.

Företräder du någon branschorganisation, företagskedja, intresseorganisation
och är nyfiken på försäkringar för era medlemmar?

Vi erbjuder relationsstärkande och mervärdesskapande försäkringslösningar för våra partnerorganisationers medlemmar. Adekvat är specialist på försäkringar, ett svårt område för både organisationer och enskilda. Tillsammans med medlemsorganisationen upphandlar vi olika paketlösningar men även individuellt anpassade försäkringar. Det kan innebära att flera produkter från flera bolag ingår, men service och administration sköts av oss. Vi hjälper även till med villkorstolkning och skador.

All service på ett telefonnummer - det blir enklast så.

Vi är en oberoende försäkringsförmedlare som jobbar på ert uppdrag och alltid sätter medlemmens bästa i främsta rummet.

Gruppförsäkringar för företag eller personer

Föreningar och andra intresseorganisationer som organiserar enskilda medlemmar kan upphandla förmånliga försäkringar genom Adekvat. Försäkringarna kan erbjudas fritt till medlemmarna via en anpassad webportal eller ingå i medlemsavgiften. Ibland används en kostnadsfri gruppförsäkring som ett introduktionserbjudande under begränsad tid till nya medlemmar.

En del av de organisationer som är anslutna till oss har små och medelstora företag som kunder. Med rätt försäkringslösningar stöder vi medlemmarnas ansvarstagande för företagarens egen och de anställdas ekonomi. Vi skapar lösningar för olika branscher som ska passa såväl enmansföretag som företag med många anställda. Ibland utreder vi riskerna på plats hos enskilda företag för att nå helt anpassade lösningar, men vanligast är likformighet med en lösning för flertalet inom exempelvis en branschförening. Vi åtar oss även att ta fram olika typer av skadeförebyggande program för medlemmarna och att informera i t.ex. medlemstidningar, sociala medier, digitala nyhetsbrev m.m.