Adekvat tjänstereseförsäkring


Alla anställda som reser i tjänsten behöver en tjänstereseförsäkring. Varken den anställdes hemförsäkring eller en vanlig företagsförsäkringen skyddar person eller medhavd egendom vid tjänsteresa. Därför bör en tjänstereseförsäkring finnas inom företaget oavsett om man omfattas av kollektivavtal eller om man reser utom eller inom Sverige. Adekvat Tjänstereseförsäkring är en förmånlig tjänstereseförsäkringpool som vi har tagit fram exklusivt för våra kunder tillsammans med försäkringsbolaget AIG. Försäkringen har en av marknadens bästa omfattningar och villkor, till en mycket attraktiv premie. Försäkringen är valbar i olika nivåer vad gäller kapitalbelopp för dödsfall/invaliditetsersättning

Läs mer om och ansök vår breda produkt här nedan;

Villkor


Vill du teckna tjänstereseförsäkring eller veta mer?

Kontaktperson

Åsa Egonson
Telefon: (+46) 470 – 70 40 53
E-post: åe@adekvatforsakring.se