Konkursförsäkring

Söker du trygghet och administrativ avlastning för dig som arbetar som konkursförvaltare? Då är Säkra Konkursförsäkring en trygg och enkel lösning för dig!

Syftet med vår Konkursförsäkring är primärt att säkerställa konkursförvaltarens ansvar att alltid försäkra tillgångarna i konkurser och därutöver minimera tidsspillan och administration med ett förenklat rapporteringsförfarande. Med vår Konkursförsäkring så är samtliga konkurser du förvaltar automatiskt försäkrade från och med tidpunkten tingsrätten har utsett dig som konkursförvaltare. Enkelt, eller hur?
Läs mer om försäkringen längre ner på sidan. 
 

”Med Säkras Konkursförsäkring har vi framförallt sparat en massa tid och varit i trygg förvissning om att tillgångarna i majoriteten av de konkurser vi förvaltar är försäkrade från dag ett”  – Henrik Snellman, Advokat och delägare i Avant Advokater.
 

Premier/premiereglering

Premie per konkurs är: 2 968 SEK
Tilläggspremie per 1 000 000 SEK i försäkringsbelopp: 1 781SEK
Premie tillgångslösa konkurser (<0,5 bb) är premien 500 SEK

Premietrappa/volymrabatt

  • Om fler än 30 konkurser sänks premien för de över 30 med 10% i förhållande till grundpremien
  • Om fler än 60 konkurser sänks premien för de över 60 med 15% i förhållande till grundpremien

Konkursförvaltaren faktureras med 70% av förväntat antal konkurser under året. Beräkningsperioden är mellan den 1/1 tom 31/12. Premieregleringen sker årsvis i efterskott. Fram till förfallodagen skall premien regleras och det nya preliminära antalet förväntade konkurser vara inrapporterade Säkra. Tillgångslös konkurs fastställs utifrån värdet i konkursbouppteckningen. Säkra har rätt till revision av antalet förvaltade konkurser.

Enkelt förklarat omfattar försäkringen automatiskt egendomstillgångarna (byggnader, maskinerier/inventarier och varor) i konkursen upp till 2 500 000 SEK. Så länge tillgångarna i konkursen inte överstiger detta belopp behöver du inte göra någonting. För konkurser med entreprenadverksamhet omfattar försäkringen Arbeten, Hjälpmedel och Miljöansvar. Därutöver omfattas Verksamhets- och produktansvar samt s.k. Extrakostnadsförsäkring. Tillgångslösa konkurser omfattas också av Konkursförsäkringen.

Enligt den statistik vi har så täcker grundskyddet i Konkursförsäkringen ca 90% av de konkurser som inträffar årligen i Sverige. Om ni har behov av att höja försäkringsbeloppen kan ni enkelt göra det via vår kundtjänst.

Ansök om offert eller teckna försäkringen:

 

Bolagsnamn:

Organisationsnummer:

Kontaktperson:

Adress:

Telefonnummer:

E-Post:

 

 

Förväntat antal konkurser till kommande årsskifte?

Förväntat antal tillgångslösa konkurser till kommande årsskifte?

Övrig information:

Jag vill ha en offert  

Jag tecknar försäkringen 

 

 

 

Försäkringsinformation: 

För fördjupad information hänvisar vi till villkor SVKF:3 samt vår kundtjänst.
 

Försäkringsgivare:

Ålands Försäkringar AB
www.alands.se

 

Kontaktperson:

Fredrik Ottosson
Telefon:(+46) 70-300 98 29
E-post: fredrik.ottosson@sakra.se

Viktor Hallrup
Telefon:(+46) 70-555 77 75
E-post: viktor.hallrup@sakra.se