Företag & industri


Adekvat Försäkring är specialister inom riskhantering och försäkringsförmedling. Inom segmentet Företag & Industri hjälper vi våra kunder med riskanalys och rådgivning så att risken för störningar i verksamheten minimeras. På så sätt kan vi hjälpa kunden att reducera sin riskkostnad och underlätta möjligheten att nå uppsatta lönsamhetsmål. 

Vi upplever att företagen idag ställs mot allt fler och komplexa riskexponeringar. Vill ni också få hjälp med att analysera ert företag? Kontakta oss gärna för en förutsättningslös diskussion.

Globalt nätverk

Adekvat Försäkring är medlemmar i Unison Steadfast vilket ger oss möjlighet att följa med och arrangera försäkringsprogram över nationsgränserna för våra kunder med internationell verksamhet.