Egendom och avbrottsförsäkring


Risken för egendomsskada och avbrott i verksamheten är vanligtvis en central del av våra kunders försäkringsbehov. Att utforma ett anpassat försäkringskydd för egendoms- och avbrottsskada kräver kompetens och erfarenhet för att förstå hur man bäst skyddar verksamheten genom egendoms- och avbrottsförsäkringen på ett adekvat sätt. Vi arbetar i team med riskingenjör och kundansvarig för att lära känna kundens verksamhet och identifiera kundens risker.

Vårt engagemang, förståelse och intresse för kundens verksamhet och risker leder till individuellt anpassade och kostnadseffektiva försäkringslösningar. Egendoms- och avbrottsförsäkring representerar ofta den största delen av premiekostnaden och är därför högt prioriterad hos våra kunder. För att uppnå en kostnadseffektiv premienivå arbetar vi proaktivt med riskhantering, skadeuppföljning, bevakning av nya försäkringsmarknader, premieutveckling samt jämförelser av premienivåer inom kundens bransch. Genom våra kunders samlade köpkraft, kan vi förhandla fram konkurrensmässiga premier för våra kunders räkning.


Vill du teckna försäkring eller veta mer?

Kontaktperson

Fredrik Ottosson 
Telefon: (+46) 470 – 70 40 51
E-post: fredrik.ottosson@adekvatforsakring.se