Ansvarsförsäkring


I en värld i konstant förändring är ansvarsrelaterade risker en komplex fråga.  Vi har stor erfarenhet inom ansvarsförsäkring och kan hjälpa er med att identifiera er verksamhets ansvarsexponering. Genom vår analys och jämförelser med motsvarande kundföretag kan vi optimera försäkringsbelopp- och självrisknivåer. 

Vår erfarenhet används för varje enskild ansvarsförsäkring och vi kan på så vis säkerställa att varje kunds försäkringsprogram till stor del kundanpassats utifrån sina unika behov. Alla försäkringsprogram måste förändras i harmoni med att kundens verksamhet förändras. Därför är det viktigt med en nära dialog med våra kunder för en kontinuerlig anpassning av ansvarsförsäkringsprogrammet.


Vill du teckna försäkring eller veta mer?

Kontaktperson

Fredrik Ottosson
Telefon: (+46) 470 – 70 40 51
E-post: fredrik.ottosson@adekvatforsakring.se