Produkter & produktområden

Vi erbjuder försäkringslösningar inom alla tänkbara försäkringsområden, alltifrån komplexa globala försäkringsprogram för egendom, avbrott och ansvarsexponeringar till t.ex. flygförsäkring, entreprenadförsäkring, konstförsäkring, event- och Hole in One försäkring. I navigationen här till vänster har vi samlat information om en del av de försäkringslösningar vi har specialistkompetens inom.

Försäkringspooler

För att skapa synergier och storköpsfördelar inom vår kundportfölj har vi valt att göra ”samupphandlingar” inom några olika utvalda försäkringsområden. Läs mer om våra aktuella försäkringspooler i navigationen här till vänster.