Riskhantering


Inom affärsområdet arbetar vi tillsammans med våra kunder för att identifiera, förebygga och begränsa risker i kundernas verksamhet.
Kortfattat omfattar området följande tjänster:

Riskbesiktningar

  • Upprättande av försäkringsteknisk information såsom verksamhetsbeskrivning, kartläggning av risker, skyddstekniska installationer och storskadebedömning inklusive avbrott.
  • Rekommendationsrapporter
  • Rapporter som beskriver eventuella risker och brister i verksamheten, samt en rekommendation för hur dessa kan åtgärdas.

Business Continuity

  • Övergripande identifiering och kvantifiering av händelser som kan skada verksamheten.
  • Crisis Management
  • Strukturerade och handfasta verktyg att använda när katastrofen är ett faktum.

Disaster Recovery

  • Strukturerat sätt att använda de planer som gjorts i "Business Continuity" arbetet för att så fort som möjligt få igång affärskritiska system och funktioner i normal drift igen.

Ifall ni har frågor eller funderingar kring affärsområdet, kontakta:


Anders Tjernberg

(Riskbesiktningar eller rekommendationsrapporter)
Brandingenjör

Telefon: 0470 - 70 40 50
Mobil: 070 - 577 37 46
E-post: anders.tjernberg@adekvatforsakring.se