"Ingen vill ta den första smällen"

Publicerad: 2022-01-25

Cyberförsäkringar har gått från nytt, lovande och lönsamt tillväxtområde till minerad mark för försäkringsbranschen. 

”Vissa försäkringsbolag har helt enkelt slutat teckna försäkringar”, berättar cyberförsäkringsexperten Kristoffer Haleen.


Foto:Most Photos

Kristoffer Haleen leder det nordiska teamet som jobbar med cyberrisker.

”Cyberförsäkringar har de senaste fem åren varit ett nytt lovande tillväxtområde där försäkringsbolagen skulle tjäna nya pengar. Många bolag gav sig också in på marknaden. Det gjorde att det var väldigt lätt att köpa en försäkring för företagen.”

I dag är dock bilden en helt annan.

”När vi handlade upp för några större kunder 2018 hade vi 20-talet försäkringsbolag att välja bland. Nu har vi ibland inget som vill vara med och cyberförsäkra. Vissa försäkringsbolag har helt enkelt slutat teckna försäkringar och i princip alla har blivit betydligt mer försiktiga.”

Till viss del är det branschspecifikt vilka bolag som i dag nekas att teckna cyberförsäkring.

”Energisektorn och infrastruktur, kommunala verksamheter har det svårt just nu. De har inte tid eller kompetens att hålla sig ajour med vad som krävs. De har inte resurser till det. Det är ingen som vinner val på att förbättra it-säkerheten i en kommun”, konstaterar Kristoffer Haleen.

Han beskriver hur de riktigt stora företagen oftast behöver så mycket försäkring att inget enskilt försäkringsbolag vill ställa upp med de belopp som krävs och då blir lösningen att flera försäkringsbolag delar på risken.

”Men i dag ser vi att nästan ingen vill ta den första smällen. Inget bolag vill erbjuda den första av dessa, primärförsäkringen.”

”2021 var första året som vi såg att vissa företag som ville ha inte alls erbjöds försäkring.”

Kristoffer Haleen räknar med att det under 2022 kommer att bli än svårare för många företag att teckna en cyberförsäkring. 

”Men jag tror inte att alla försäkringsbolag kommer att dra sig ur segmentet. Vi har sett så kraftiga justeringar av premienivåerna att bolagen kommer att hitta lönsamhet i detta. Volymerna är också så stora att försäkringsbolagen inte vill vara utan den här kakan. Alla tror också att just de ska överlista riskutvecklingen.”

Enligt Kristoffer Haleen steg premierna med upp mot 100 procent i Europa under förra året.

”Vi tror också att premierna kommer att fortsätta stiga under 2022, om än inte lika kraftigt.”

Samtidigt beskriver han hur försäkringsbolagen ställer betydligt högre krav på kunderna och även gör förändringar i det skydd som ingår.

”Man får helt enkelt inte lika mycket försäkring för pengarna i dag.”

 

Texten är ett utdrag från DI 25 januari 2022. 09:51