Ny skandiarapport: Unga behöver spara 2 MKR extra till pensionen

Publicerad: 2019-03-04

De yngre generationerna har stora utmaningar för att nå en bra pension. Den slutsatsen drar Skandia i en rapport där man jämfört 60-talister, 70-talister, 80-talister, 90-talister och 00-talister och deras väg mot pensionen. Av rapporten med titeln ”På väg mot pension” framgår bland annat att en civilingenjör född på 1990-talet behöver spara ihop över 2 miljoner kronor mer i pensionskapital, för att få samma pensionsnivå som en anställd född på 1960-talet.

 

— Rapporten visar skillnader mellan hur mycket eget ansvar olika generationer behöver ta för sin pension. En genomgående slutsats är att ju längre man har kvar till pension – desto mer kommer man själv behöva ta ansvar för att se till att man får en bra pension. Till exempel behöver en civilingenjör född på 90-talet spara två miljoner mer i jämförelse med en civilingenjör född på 1960-talet, säger Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia, i en kommentar.

Enligt Skandia är detta en effekt av senare etablering på arbetsmarknaden i kombination med en ökande medellivslängd.

Exemplet med personer med civilingenjörsexamen ur olika generation, visar att en ingenjör född på 60-talet beräknas få en pension motsvarande 68 procent av slutlönen. Samma civilingenjör född på 1990-talet kan räkna med en kompensationsgrad på endast 53 procent av slutlönen. 00-talister kan förvänta sig en fortsatt nedgång till 51 procent av slutlönen. Utan tjänstepension faller siffran till 40 procent av slutlönen.

— Att få motsvarande halva lönen i pension kan förstås innebära att man tvingas till stora förändringar i sitt levnadsätt. Tjänstepension är därför den viktigaste jobbförmånen man kan ha och närmast ett måste eftersom den allmänna pensionsnivån sjunker. Mitt främsta råd till de yngre generationerna – säkerställ att din arbetsgivare betalar tjänstepension för dig eller spara motsvarande på egen hand om du är egen företagare. Komplettera gärna med ett eget sparande, säger Mattias Munter.

Här kan du läsa hela rapporten från Skandia.

 

Källa: SAK OCH LIV/ 4 mars 2019