Regeringen har nu formellt fattat beslut om nivån på prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet år 2020. Prisbasbeloppet uppgår nästa år till 47 300 kronor och det förhöjda prisbasbeloppet till 48 300 kronor. 

Prisbasbeloppet används bland annat inom socialförsäkringen och inom skattesystemet.

Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av pensionspoäng för tilläggspension för dem som kommer att få pension enligt äldre regler.

Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kronor. Det förhöjda prisbasbeloppet för 2019 är 47 400 kronor.

Höjningen av prisbasbeloppet innebär även att ersättningarna från sjuk- och föräldrapenning höjs, eftersom taken i försäkringarna räknas utifrån prisbasbelopp. Taket är 8 prisbasbelopp för sjukpenning och 10 prisbasbelopp för föräldrapenningen.

 

 

Källa: SAK OCH LIV 11 september 2019