Vi stödjer Ukraina – Kriget påverkar transportförsäkring – Prisökningar och försäkringsvärden

Publicerad: 2022-03-04

Vi stödjer Ukraina

Precis som för alla andra i den fria demokratiska världen har vi påverkats emotionellt av Ukrainas kamp för frihet och självständighet. Nödhjälp för människor som flyr men även hjälp till de som valt att stanna är nödvändigt. Därför har vi valt att stötta genom att skänka pengar till UNHCR:s insamling till Ukraina som genom Roger Akelius generösa bidrag dubblas under kampanjen i mars. Utöver det har vi också valt att stötta vår nätverkspartner BritMark i Kyiv, Ukraina, och deras insamling till första hjälpen kit för stridande förband. Här är ett utdrag från korrespondens med BritMark som beskriver deras behov och situation.

All of BritMark men stay in the country and all of them are either enrolled into direct military or are on guard of checkpoints and night shifts or doing humanitarian aid. Some of BritMark women were evacuated to Poland and they say that there is a lot of support already. As soon as one crosses the border there is a lot of voluntary help from the people of Poland who would give them a free drive to a free place of dwelling. So we chose to support those who stay and suffer wounds. Why we chose this very type of medical supplies is simple. They would go to civilian volunteers who chose to protect their cities from marauders and sabotage and run rescue operations while the army is fighting. They are given an official right to travel around the city to deliver supplies, to do night shifts and yes they handle weapons if necessary, but they are not an army. They are often office clerks with little or zero combat skills. People like my colleagues and a lot of insurers and clients whom I personally know. They often receive zero supplies from the army and little supply from the government and try to self supply with help of local businessmen in different spheres”.

 

Kriget i Ukraina – påverkan på Transportförsäkringsavtal

Med anledning av kriget i Ukraina vill vi informera om ”krigsförsäkringen” som vanligtvis ligger med som tilläggsvillkor i våra kunders transportförsäkringsavtal. Krigsförsäkringarna omfattar primärt godstransporter med fartyg men kan även omfatta andra fraktslag. Vanligtvis omfattas också strejkförsäkring (strejk, upplopp, terrorism m.m.). ”Joint War Committee” på Lloyds i London utfärdar restriktioner som offentliggörs i ”Listed Areas” som försäkringsbolagen följer strikt. Försäkringsgivare som har krigs- och strejkförsäkringar tecknade säger därför upp dessa med omedelbar verkan och med 48 timmars varsel i normalfallet, i andra fall med 7 dagar varsel vid ett krigs- eller strejkutbrott. Rätten att säga upp krigs- och strejkförsäkringar, finns oftast inskrivna i allmänna villkor som finns införlivade i försäkringsavtalen. Konsekvensen är att skadehändelser orsakade av krigs- och strejkhandlingar blir därmed helt oförsäkrade. Det finns dock möjlighet när krigsrisken har upphört att återfå möjligheten att täcka av just krigsrisker genom ”reinstatement”, dock oftast med en betydligt högre riskpremie. Det åligger försäkringstagaren att ha kontroll över vad som gäller vid transporter. Därtill också vad som gäller avseende olika sanktioner som nu införs. Det är viktigt att komma ihåg att vid sanktionsbrott kommer inte försäkringsbolagen betala ut någon ersättning vid skada.

Om ni har frågor kring era varuflöden som har bäring på krigsrisk, kontakta din försäkringsförmedlare hos oss.
 

Ökande priser, hur påverkar det vår försäkring?
Vid t.ex. en brand i en produktionsanläggning, eller om en verksamhetskritisk maskin går sönder, kommer verksamheten att påverkas alt. upphöra helt. Idag kan det bli dyrare att bygga upp en anläggning eller reparera verksamhetskritiska maskiner på grund av den senaste tidens betydande prishöjningar på råvaror. Denna brist på råvaror, som innefattar t.ex. plast, stål samt mikrochips och elektriska komponenter kan leda till längre perioder av stillestånd. Många företag har sett att råvarubristen påverka deras egna kostnader, eftersom priserna har stigit särskilt under det senaste året. Det man kanske inte tänker på är att detta också speglar hur företagets fysiska och ekonomiska värden på samma sätt har stigit. Återställning efter en skada kan bli mycket dyrare idag eftersom priserna på råvaror och material har stigit rejält under större delen av 2021. Underförsäkring uppstår när det belopp som anges i försäkringsavtalet inte överensstämmer med det verkliga värdet och de villkor som ersätts. Om summan är för låg kan det i slutändan innebära att man inte får nödvändig ersättning för att återupprätta verksamheten efter brand, översvämning eller annan omfattande skada.

Kontakta din försäkringsförmedlare om du är osäker

I princip har alla företagsförsäkringar har ett inbyggt ”index och investeringsskydd” som ger ett visst skydd för prisökningar. Men om du vet om att senaste tidens prisutveckling kan innebära en risk för underförsäkringsproblematik för ert företag, kontakta din försäkringsförmedlare för en dialog kring försäkringsvärdena. En annan fråga som är viktig att ta hänsyn till är ansvarstiden i avbrottsförsäkringen. I och med ökade leveranstider på råvaror, maskiner och material kan det finnas anledning att se över ansvarstidens längd.

Kontaktuppgifter
Ni är välkomna att kontakta oss på:
Telefonnummer: 0470-70 40 50
E-post: info@adekvatforsakring.se

Vid akuta ärenden når ni våra mäklare på respektive mobiltelefon och vid akut skada utom kontorstid på vårt skadejournummer 0470-704059.