Volymen av Cyberförsäkringar kan öka med 50% på två år

Publicerad: 2019-03-22

 

De närmaste två åren kan premievolymen för cyberförsäkringar globalt komma att öka med cirka 50 procent till 9 miljarder USD, enligt en bedömning från OECD. Det framgick vid Svensk Försäkrings seminarium om cyberförsäkring under tisdagsmorgonen.

 

Risken för cyberangrepp mot företag och organisationer ökar — och angreppen kan få förödande konsekvenser. Men vad innebär det egentligen att försäkra sig mot cyberrisker? Det var temat på Svensk Försäkrings frukostseminarium den 19 mars.

Vid seminariet konstaterades att med den ökande digitaliseringen och det uppkopplade samhället, ökar samtidigt behovet av att skydda system och information mot cyberangrepp. World Economic Forum beskriver cyberrisk som en av de mest betydande samhälls­riskerna, vid sidan av klimatrisker och naturskador.

En av förklaringarna till att cyberriskerna växer är att cyberangrepp innebär en relativt liten kostnad och risk för angriparen.

— Vi vet aldrig vilken slags sårbarhet vi möter i framtiden, konstaterade Svensk Försäkrings ansvarige för informations- och cybersäkerhet Pär Karlsson i sitt anförande.

Parallellt med att riskerna för cyberangrepp växer, ökar också intresset av att försäkra sig .Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD uppskattar att premievolymen för cyberförsäkringar globalt har fördubblats till 6 miljarder USD på två år, mellan år 2016 och år 2018. Uppskattningen är att den snabba ökningen kommer att fortsätta de närmaste åren. Enligt OECD kan premievolymen komma att öka med 50 procent de närmaste två åren — från år 2018 till år 2020 — till 9 miljarder USD.

I Sverige erbjuder omkring ett dussin försäkringsföretag, både stora multinationella och mindre skandinaviska, cyberförsäkring till företag och organisa­tioner. Till en början riktade sig erbjudandena mest till större internationella bolag, men allt fler försäkringsbolag riktar sig i dag även till mindre företag.

Källa till delar av nyheten: SAK OCH LIV/ 21 mars 2019

 

Vi på Adekvat försäkring har tagit fram en Cyberförsäkringsprodukt för både större och mindre företag. Vi har verktyg för att kartlägga era cyberrisker samt försäkringslösningar som ger ett finansiellt skydd för egna kostnader och skadeståndskrav på grund av hackerattacker, virusangrepp samt anställdas misstag och/eller sabotage.

För att få mer information eller offertförfrågan är ni välkomna att kontakta oss på tel. 0470-704050 eller info@adekvatforsakring.se