Ansökan om Sjukavbrottsförsäkring

Dina uppgifter

 

Jag väljer att teckna...

Försäkringsbeloppen för din Sjukavbrottsförsäkring kan väljas enligt tabell nedan och betalas ut under
12 månader, efter 30 dagars karens.

Välj försäkringsbelopp samt startdag för din Sjukavbrottsförsäkring.

Sjukavbrottsförsäkring med försäkringsbelopp:

Med startdatum:

Försäkringsbelopp: 5 000 kr/mån 10 000 kr/mån 15 000 kr/mån 20 000 kr/mån 25 000 kr/mån 30 000 kr/mån
<30 år 416 kr 1 460 kr 1 981 kr 2 503 kr 3 024 kr 3 546 kr
30 - 39 år 416 kr 1 980 kr 2 640 kr 3 546 kr 4 328 kr 5 111 kr
40 - 49 år 416 kr 2 804 kr 3 998 kr 5 193 kr 6 347 kr 7 541 kr
50 - 59 år 416 kr 4 808 kr 7 005 kr 9 201kr 9 751 kr 13 594 kr
Årspremierna avser 2021