Medlemsförsäkring Grund

Årspremie: 2 139 kr

En bra försäkring innebär en trygghet för både dig och dina patienter. Det här ingår i grundförsäkringen:

  • Patientförsäkring
  • Behandlingsskadeförsäkring
  • Ansvarsförsäkring
  • Rättsskyddsförsäkring
  • Krisförsäkring
  • Kundolycksfallsförsäkring
  • Kollektiv olycksfallsförsäkring
  • Loss of Profession

Läs mer om Medlemsförsäkring Grund

 

Sjukavbrottsförsäkring

Årspremie: Enligt tariff (se ansökningsblankett nedan)

Sjukdom och olyckor kan drabba alla. Skulle något hända dig och du måste göra ett avbrott i din verksamhet tryggar en sjukavbrottsförsäkring företagets fasta kostnader. Försäkringen ger ersättning om du blir arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfall som berättigar till sjukpenning, sjukbidrag eller förtidspension och som leder till ett avbrott i verksamheten. Försäkringen gäller även vid dödsfall. Försäkringsbeloppen kan väljas enligt nedan och betalas ut under 11 månader, efter 30 dagars karens. 

Läs mer om Sjukavbrottsförsäkring
Ansök om Sjukavbrottsförsäkring (blankett)
Ansök om Sjukavbrottsförsäkring (hemsida)

 

Praktikförsäkring

Årspremie: 929 kr

Försäkringen är anpassad för enmansbolag med egen praktik.

Läs mer om Praktikförsäkring

 

Praktikförsäkring Liten

Årspremie: 645 kr

Försäkringen är anpassad för ensamnaprapaten som hyr ett rum på en befintlig praktik.

Läs mer om Praktikförsäkring Liten

 

Praktikförsäkring Stor

Årspremie:

1 - 3 anställda : 2 080kr
4 - 5 anställda: 2 662 kr
6 - 10 anställda: 4 160 kr
> 10 anställda: Manuell prissättning

Försäkringen är anpassad för praktik med anställda.

Läs mer om Praktikförsäkring Stor
Ansök om Praktikförsäkring (Blankett)
Ansök om Praktikförsäkring (Hemsida)

 

Studentförsäkring

Årspremie: 200 kr

Som naprapatstuderande har du en obligatorisk Patient- och Olycksfallsförsäkring genom din skola. Patientförsäkringen omfattar behand­ling och verksamhet inom skolans undervisning medan olycksfallsförsäkringen gäller under skoltid samt
under resa till och från skolan. Men utanför skoltid hjälper den obligatoriska försäkringen dig inte. Om du gör praktik på fritiden behöver du därför ett heltäckande skydd som gäller också efter skoltid. Svenska Naprapatförbundet har tagit fram en skräddarsydd och omfattande försäkring för naprapatstudenter.

Studentförsäkringen gäller för certifierade massörer redan från start medan de studenter som inte har den utbildningen kan teckna försäkringen först efter att årskurs ett är avklarad. 

Läs mer om Studentförsäkring

 

Objektförsäkring

För en dyrbar mobil utrustning t.ex. lasermaskin som du tar med dig utanför praktiken omfattas inte av allriskomfattning. Du bör därför teckna en så kallad Objektförsäkring som täcker för plötsliga oförutsedda skadehändelser.
Tilläggspremien för objektet är 2,5% av försäkringsbeloppet (nyvärdet ex moms).
Självrisken är 10% av försäkringsbeloppet, lägst 1500kr och högst 8000kr. 
 

Egendomsvärde

Har du ett större  försäkringsvärde på maskinerier än det belopp du har i din praktikförsäkring,   då har du möjlighet att höja detta per prisbasbelopp ( 1pbb= 47 600kr, år 2021), 1 pbb kostar 150kr/år.

Varor 200kr/år  per 100.000kr