Tillstånd som försäkringsförmedlare

Försäkringsförmedling är en tillståndspliktig verksamhet. Försäkringsförmedlare är oftast specialiserade inom person- eller skadeförsäkring, men kan också ha tillstånd att förmedla alla slags försäkringar eller endast några försäkringsklasser.
 

Ovanstående text är hämtad från Sfm:s hemsida.


Tillbaka till medlemssidan