Hur arbetar en försäkringsförmedlare?

 
Avtal

Förmedlaren och kunden kommer överens om vad förmedlaren respektive kunden åtar sig. Särskilda önskemål eller frågor som är angelägna bör särskilt avtalas. Som regel arbetar förmedlaren med ett standardiserat avtal som utvisar förmedlarens tjänster och vilka åtaganden kunden har att fullgöra.
 

Kartläggning och analys

Förmedlaren samlar in relevanta uppgifter om objektiva omständigheter och kundens önskemål och analyserar på grundval av dessa kundens försäkringsbehov. Analysen utmynnar i en rekommendation.
 

Urval

Förmedlaren ska känna sin marknad och ta in offerter från försäkringsbolag som kan/bör komma ifråga. Det urval av försäkringsofferter som presenteras ska utgå från vad som är lämpligt för kunden i fråga. Om kunden vill ingå i en för kunden oförmånlig transaktion har förmedlaren skyldighet att avråda.
 

Samråd

Om förmedlingen sker på grundval av opartisk analys presenterar förmedlaren ett antal försäkringslösningar för kunden. Kunden avgör efter samråd med förmedlaren vilken lösning som är mest lämplig.
 

Skötsel

Förmedlaren biträder normalt kunden med skötsel och fullgörande av försäkringsavtalet. Om förmedlaren och kunden har kommit överens om det kan förmedlaren också biträda kunden vid försäkringsfall.
 

Kundens uppdrag till förmedlaren

Förmedlaren har uppdrag från kunden och har som regel fullmakt som utvisar att han eller hon är kundens företrädare. Uppdragen kan variera från att hjälpa kunden med att teckna en enstaka försäkring till att se över och analysera kundens totala försäkringsbehov eller ombesörja förvaltningen av redan tecknade försäkringar. Omfattningen av uppdraget beror på vad kunden önskar ha hjälp med och vad förmedlaren är villig att åta sig.
 

Läs mer om hur vi arbetar här och våra allmänna leveransvillkor här

 

Ovanstående text är hämtad från Sfm:s hemsida.


Tillbaka till medlemssidan