Skadeanmälningsblanketter

Allmän (Ansvar, Maskin, Tjänsteresa, Brand, Vatten, Rättsskydd och Inbrott/Skadegörelse/Rån)

Sjukavbrottsskada

Patient & Behandlingsskada

Du kan fylla i skadeblanketten på datorn och mejla den till skadorforetag@svedea.se. Du behöver spara ner blanketten på datorn innan du fyller i den. Du kan även skriva ut och fylla i skadeblanketten. Skicka den därefter till:

Svedea AB
Företagsskador
Box 3489
103 69 Stockholm