Medlemsförsäkring Grund

Årspremie - 850 SEK
 

Grundförsäkringen omfattas utav följande försäkringsmoment:

  • Ansvarsförsäkring
  • Behandlingsskadeförsäkring
  • Kundolycksfallsförsäkring
  • Loss of profession

Läs mer om Medlemsförsäkring Grund

Tilläggsförsäkringar

Praktikförsäkring

Årspremie - 950 SEK
 

Praktikförsäkringen omfattas utav följande försäkringsmoment:

  • Ansvarsförsäkring
  • Egendomsförsäkring
  • Avbrottsförsäkring
  • Rättsskyddsförsäkring
  • Krisförsäkring
  • Tjänstereseförsäkring

Läs mer om Praktikförsäkring

Sjukavbrottsförsäkring

Årspremie - 1800 SEK
 

Försäkringen gäller vid avbrott i den försäkrade rörelsen orsakat av att person som omfattas av försäkringen drabbas av arbetsoförmåga eller avlider under den tid försäkringen är i kraft. Med arbetsoförmåga avses förlust eller nedsättning av arbetsförmåga föranledd av sådan dokumenterad sjukdom eller olycksfall som berättigar till sjuklön, sjukpenning, sjukbidrag eller förtidspension enligt lagen om allmän försäkring.

Läs mer om Sjukavbrottsförsäkring

Djurbehandling - Häst/Hund

Årspremie - 500kr

Försäkringen omfattar Behandlingsskadeförsäkring samt Ansvarsförsäkring.

Försäkringsbelopp behandlingsskadeförsäkring 100.000kr/skada,  självrisk 0,05pbb                    
Försäkringsbelopp ansvarsförsäkring 100.000kr/skada,  självrisk 0,1pbb                    
 

Behandling EU/EES

Årspremie - 500kr

Försäkringsbelopp ansvar: SEK 4.000.000 per skada

Försäkringsbelopp ansvar: SEK 10.000.000 per år

 

 

Om vår behandlingsskadeförsäkring

Vår behandlingsskadeförsäkring är ett komplement till de allmänna villkoren som finns för ansvarsförsäkringen. Den här typen av försäkring skyddar din kund eller patient under behandling eller om en skada skulle ske till följd av behandlingen. Skulle olyckan vara framme och du råkar orsaka en skada på någon av dina kunder får du hjälp av oss att utreda och förhandla hela ärendet.  

 

Försäkring anpassad för företagare och anställda inom hälsa och friskvård

Behandlingsskadeförsäkringen är särskilt riktad till företag med anställda inom hälsa och friskvård. Exempel på yrken som hudterapeuter, massageterapeuter, och liknande där oturen att råka orsaka en skada kan förekomma. Oavsett vilken typ av skada eller i vilken utsträckning kan det bli kostsamt för företaget.