Skadeanmälningsblanketter

Allmän (Ansvar, Maskin, Tjänsteresa, Brand, Vatten, Rättsskydd och Inbrott/Skadegörelse/Rån)

Olycksfall​

Sjukavbrottsskada

Du kan fylla i skadeblanketten på datorn och mejla den till skadorforetag@svedea.se. Du behöver spara ner blanketten på datorn innan du fyller i den. Du kan även skriva ut och fylla i skadeblanketten.
Skicka den därefter till:

Svedea AB
Företagsskador
Box 3489
103 69 Stockholm

Säker Butik

Säker Butik är en riskbedömning som baseras på ett 13-punktsprogram, ett handlingsprogram mot butiksrån framtaget i samarbete mellan handeln och polismyndigheten. Syftet med riskbedömningen är att dels analysera hur riskutsatt butiken är, dels undersöka butikens grundsäkerhet. Resultatet av riskbedömningen ligger till grund för bedömningen om butiken omfattas av försäkringsgivarens premiereduktion "Säker Butik".

Uppfyller du kraven för "Säker Butik" kan du komma att få upp till 20% premiereduktion.

Mer information om "Säker Butik"

Försäkringsbesiktning "Säker Butik"

 

Ansök om Autogiro

Medgivande för autogiro

Ansök om försäkringsoffert

Intresseanmälan

Informationsfullmakt

Ansök via hemsidan

Genom att fylla i och skicka en informationsfullmakt till oss så har vi möjlighet att ge er en offert utefter ert nuvarande försäkringsskydd. På så vis riskerar ni inte att förlorar något väsentligt försäkringsskydd.

Ansök om Sjukavbrottsförsäkring

Ansökan Sjukavbrottsförsäkring