Säker Butik

Säker Butik är en riskbedömning som baseras på ett 13-punktsprogram, ett handlingsprogram mot butiksrån framtaget i samarbete mellan handeln och polismyndigheten. Syftet med riskbedömningen är att dels analysera hur riskutsatt butiken är, dels undersöka butikens grundsäkerhet. Resultatet av riskbedömningen ligger till grund för bedömningen om butiken omfattas av försäkringsgivarens premiereduktion "Säker Butik".

Uppfyller du kraven för "Säker Butik" kan du komma att få upp till 20% premiereduktion.

Mer information om "Säker Butik"

Försäkringsbesiktning "Säker Butik"