Årspremie:  Obligatorisk försäkring inkl. medlemskap i Svenska friskvårdsförbundet 2 404 kr

Försäkringen gäller för dig som har en yrkesutbildning inom någon av Svenska Friskvårdsförbundet´s godkända terapiformer. Försäkringen omfattas av bland annat behandling- och ansvarsförsäkring, se mer information i produktbladet.

Produktblad - Obligatorisk försäkring
Produktblad - Obligatorisk försäkring för coachmedlemmar

Tilläggsförsäkringar

Årspremie- Praktikförsäkring 768 kr

Försäkringen omfattas av egendomsförsäkring vid brand, vatten och inbrottsskada.
Allriskomfattning vid plötslig och oförutsedd skadehändelse.
Försäkringsbeloppet för maskinerier och varor är 20pbb (1pbb= 52 500kr år 2023).
Se fler försäkringsmoment som ingår i produktbladet.

Produktblad - Frivillig praktikförsäkring
Produktblad - Frivillig praktikförsäkring för coachmedlemmar

Årspremie- Praktikförsäkring Objektförsäkring 1 085 kr

Försäkringen omfattas även när du tar med dig t ex lasermaskin ut till patienter (utanför försäkringsstället).
Försäkringsvärdet är 2 pbb, 105 000kr.
Har ni högre värde på maskinen än 105 000kr kan vi göra tillägg på 2,5% av nyvärdet ex moms.

Produktblad - Praktikförsäkring Objektförsäkring

Årspremie- Akupunktur försäkring 615 kr

Behandlingsmetoder där man använder penetrerande tekniker såsom akupunktur.

Produktblad - Akupunkturförsäkring

Objektförsäkring

För en dyrbar mobil utrustning t ex lasermaskin som du tar med dig utanför praktiken omfattas inte av
allriskomfattningen. Du bör teckna en objektförsäkring som täcker för plötsliga och oförutsedda yttre skadehändelser.
Tilläggspremien är 2,5% av försäkringsbeloppet (nyvärdet ex moms). 
Självrisken är 10% av försäkringsbeloppet, lägst 1 500kr och högst 8 000kr.

Årspremie: Elevförsäkring Individuell inkl. medlemskap 1 045kr.

Elevmedlemmar i Svenska Friskvårdsförbundet, som betalar sin medlems- och försäkringsavgift i enligthet med förbundets regler.
Ansvars- och behandlingsskadeförsäkring gäller för elever även under skoltid.

Produktblad - Elevförsäkring individuell

Sjukavbrottsförsäkring

Sjukdom och olyckor kan drabba alla. Skulle det hända dig och det blir ett avbrott i företagets verksamhet bidrar en sjukavbrottsförsäkring till företagets fasta kostnader. Försäkringen ger ersättning om du blir arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfall som berättigar till sjukpenning, sjukbidrag eller förtidspension och som leder till ett avbrott i verksamheten. Försäkringen gäller även vid dödsfall. Försäkringsbeloppen kan väljas enligt nedan och betalas som längst ut under 11 månader, efter 30 dagars karens.

Produktblad - Sjukavbrottsförsäkring
Ansök om Sjukavbrottsförsäkring