Årspremie:  Obligatorisk försäkring inkl. medlemskap i Svenska friskvårdsförbundet 2 295 kr

Försäkringen gäller för dig som har en yrkesutbildning inom någon av Svenska Friskvårdsförbundet´s godkända terapiformer. Utbildningen måste vara godkänd av Svenska Friskvårdsförbundet och i grunden omfatta minst 250 studietimmar varav grund och terapispecifik utbildning i anatomi och fysiologi motsvarande 75 studietimmar. Vissa terapiformer kan kräva fler utbildningstimmar.

Produktblad - Obligatorisk försäkring
Produktblad - Obligatorisk försäkring för coachmedlemmar

Årspremie- Akupunktur försäkring 675 kr

Behandlingsmetoder där man använder penetrerande tekniker såsom akupunktur.

Produktblad - Akupunkturförsäkring

Årspremie- Frivillig Praktikförsäkring 990 kr

Försäkringen gäller för yrkesverksamma/praktiserande medlemmar i Svenska Friskvårdsförbundet, som betalar sin medlems- och försäkringsavgift för aktuell period i enlighet med förbundets regler.

Produktblad - Frivillig praktikförsäkring
Produktblad - Frivillig praktikförsäkring för coachmedlemmar

 

Objektförsäkring

För en dyrbar mobil utrustning t ex lasermaskin som du tar med dig utanför praktiken omfattas inte av
allriskomfattningen. Du bör teckna en objektförsäkring som täcker för plötsliga och oförutsedda yttre skadehändelser.
Tilläggspremien är 2,5% av försäkringsbeloppet (nyvärdet ex moms). 
Självrisken är 10% av försäkringsbeloppet, lägst 1 500kr och högst 8 000kr.


Årspremie: Elevförsäkring Individuell inkl. medlemskap 1 045kr.

Elevmedlemmar i Svenska Friskvårdsförbundet, som betalar sin medlems- och försäkringsavgift i enligthet med förbundets regler.
Ansvars- och behandlingsskadeförsäkring gäller för elever även under skoltid.

Produktblad - Elevförsäkring individuell


Sjukavbrottsförsäkring

Sjukdom och olyckor kan drabba alla. Skulle det hända dig och det blir ett avbrott i företagets verksamhet bidrar en sjukavbrottsförsäkring till företagets fasta kostnader. Försäkringen ger ersättning om du blir arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfall som berättigar till sjukpenning, sjukbidrag eller förtidspension och som leder till ett avbrott i verksamheten. Försäkringen gäller även vid dödsfall. Försäkringsbeloppen kan väljas enligt nedan och betalas som längst ut under 11 månader, efter 30 dagars karens.

Produktblad - Sjukavbrottsförsäkring
Ansök om Sjukavbrottsförsäkring